Medicon Village i Lund expanderar

Medicon Village i Lund växer kraftigt och fortsätter att förbereda för framtiden. Mer än 200 nya lägenheter, kontor, hotell, restaurang, kafé och ett nytt torg kommer att göra området mer tillgängligt för allmänheten och omvandla det till ett område fyllt med liv och rörelse.

Delen av fastigheten Dirigenten 1, som ägs av Medicon Village ligger i närheten av E22 och andra trafikerade vägar som potentiellt kan skapa buller och obehag i och runt de planerade bostäderna.

Våra konsulter som deltagit i uppdraget har jobbat tillsammans med Medicon Village, arkitekterna samt Lunds kommun för att hitta rimliga bullerreducerande lösningar som skapar en god ljudmiljö i bostadsområdet.