Slottsjordsskolan i Halmstad

Elever får bättre förutsättningar att lära sig i undervisningslokaler med god akustik. Skollokaler behöver ljudmiljöer där lärare och elever kan uppfatta tal utan ansträngning och utan att bli störda av oönskat ljud.

Parmaco AB har byggt en ny skola i Halmstad som stod klar hösten 2018. Slottsjordsskolan är en F-3 skola i de centrala delarna av Halmstad med cirka 350 elever.

Sound View Instruments AB har genomfört kontrollmätningar av luftljudsisolering, stegljudsnivå, efterklangstid samt ljudnivå från installationer (ventilationsbuller).

Vi är stolta över att kunna bidra till att Halmstads barn får ett god ljudmiljö på Slottsjordsskolan.