MAX IV Laboratory i Lund – Externbullerutredning

MAX IV Laboratory i Lund är ett elektronacceleratorlaboratorium med Lunds universitet som värdinstitut och blev världens ljusstarkaste anläggning när den invigdes.

Precis som andra normala industriverksamheter kan fläktarna, kylaggregaten och andra bullerkällor kring anläggningarna som tillhör laboratoriet ge upphov till störande buller.

Våra konsulter som deltagit i projektet har utfört en bullerutredning som omfattar emissionsljudmätning (s k närfältsmätning), upprättande av datormodell samt beräkning av bullernivåer till omgivningen som visade att bullerpåverkan i omgivningen var minimal, och att MAX IV med god marginal klarar myndighetskraven angående bulleremission.