Stockholms nya tunnelbana C30

Framtiden kräver grönare transporter och alltså en minskning av transporter på vägar och ökning av tågresande för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. Spårbunden trafik har emellertid en nackdel — den genererar mycket buller. Därför måste resenärer, tågföraren samt boende längs järnvägsspåren skyddas. Våra hängivna ingenjörer är specialister på att utveckla tystare tåg.

Stockholms Lokaltrafik SL håller på att förnya sin tunnelbaneflotta. De nya tunnelbanevagnarna C30 håller på att provas i Stockholm, och kommer börja rulla i normal trafik under 2019. Ljudkraven är mycket högt ställda. Man kan säga att C30 är tunnelbanetågens Rolls Royce.

Våra ingenjörer som deltagit i utvecklingen av tunnelbanetågens akustik har skött projektledning, kundkontakter och sluttestning. Vi är stolta över vårt bidrag och övertygade om att Stockholms resenärer kommer att uppskatta upplevelsen när de får börja resa med de nya tunnelbanevagnarna.