Välkommen till SOUND VIEW

En akustik- och ljudkonsult med bullermätning i fokus

Sound View Instruments AB är experter på buller och ljud. Vi arbetar bland annat med bostadsmiljö, byggnadsakustik, samhällsbuller och produktutveckling. Vanliga arbetsplatser för oss är bostäder, kontor och hos skolor där ljud och akustik har blivit ett problem. Vi anlitas ofta av byggföretag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Vi har personal anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. Våra kunder finns över hela världen, men framför allt i Sverige. Vi gör bullermätningar och bullerutredningar både inom- och utomhus. Vi erbjuder mängder av tjänster och utför både små och stora uppdrag.

Vi finns till hands när du behöver en oberoende och kunnig ljud- eller akustikkonsult för bullermätningar, ljudmätningar och bullerutredningar. I vår helhetslösning ingår utredning, projektering, mätning, analys, beräkning, uppföljning och myndighetskontakter. Självklart arbetar vi efter nationella och internationella standarder och jämför resultaten med gällande myndighetskrav.

Företaget grundades av Anders Nordborg år 2001. Han är doktor i teknisk akustik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hela arbetslaget på Sound View har gedigen kompetens och brinner för sitt arbete. Vi utför högkvalitativt arbete snabbt och effektivt till ett konkurrenskraftigt pris. Det kan mängder av nöjda kunder garantera.

Varför anlita en akustik- och ljudkonsult för en bullermätning?

Höga buller- och ljudnivåer är ett stort problem på många arbetsplatser, men även i bostäder. I värsta fall kan oljud orsaka allvarliga hörselskador, ökade stressnivåer, sömnsvårigheter och allmänt obehag. Genom en ljudmätning kan vi synliggöra bullernivån för att se vad den innebär för dig och dina medarbetare eller medlemmarna i din bostadsrättsförening.

En bullermätning fungerar även som underlag för begränsade åtgärder. Myndigheter som miljöförvaltningar och Arbetsmiljöverket rekommenderar att bullermätningar görs av oberoende experter med stor kompetens. Hos Sound View finns både instrumenten och kompetensen att utföra den här typen av uppdrag.

Bullermätningar med rätt kunskap och teknik

Att mäta din ljudnivå är starten på vårt arbete. För att skapa ett behagligare ljudklimat hos dig erbjuder vi en rad olika tjänster inom akustik samt ljud- och vibrationsbekämpning. Utifrån det har vi sedan möjlighet hitta lösningar även på de svåraste problemen.

Genom våra kontakter med högskolor och universitet har vi tillgång till mätlaboratorier med ekofria rum och efterklangsrum. De här hjälpmedlen möjliggör precis akustikmätning och de bästa möjliga åtgärdsplanerna.

Marknadsledande akustiska mätinstrument

Förutom att utföra bullermätningar och andra uppdrag som akustikkonsult säljer vi även produkter från BSWA Technology, Kinas främsta tillverkare av akustiska mätinstrument. Vi hjälper gärna till att välja ut rätt produkter för att tackla just dina problem. För mer information om instrumenten hänvisar vi till BSWA Technology’s egen hemsida.

Helhetslösningar på dina akustikproblem

Med över 20 års erfarenhet och en omfattande kunskapsbank hjälper vi våra kunder att mäta och utreda ljud och buller från exempelvis biltrafik, järnvägar, flyg och industrier. Därefter föreslår våra akustikkonsulter de mest effektiva åtgärderna att tillämpa på din arbetsplats eller i din bostad.

Vi tar oss an allt från utredning till projektering, mätning, analys, beräkning och myndighetskontakter. Kort sagt erbjuder vi en helhetslösning på dina akustikproblem. Målet är bättre ljudmiljöer, minskat buller och en hälsosammare miljö. Självklart arbetar vi efter nationella och internationella standarder och jämför resultaten med gällande myndighetskrav. Vår höga kompetens och långa erfarenhet gör det möjligt för oss att genomföra såväl små och enkla som stora och komplicerade projekt.

Sound View är ett mindre företag, vilket ger oss möjlighet att vara snabbt på fötterna. Det innebär att vi kan vara snabbt på plats när du behöver våra tjänster. Att vi driver en mindre verksamhet ger oss större möjlighet till flexibilitet och att kunna leverera våra tjänster till ett konkurrenskraftigt pris. Du är varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera vad vi kan hjälpa dig med!

Mission

Vi möjliggör ett samhälle i ständig utveckling då vi vid byggnation av nya bostäder, förtätning av stadsdelar, nya industrier och transporter, med vår expertiskunskap ger råd och genomför kontroller så att människors hälsa ej riskeras på grund av för höga bullernivåer.

Vision

Vi skall vara ett av Sveriges ledande konsultföretag inom akustik.