Restaurang, pub & café


Bullermätningar | Ljudmätningar | Akustikkonsult | Ljudkonsult – Sound View

Musik från verksamheter, som t ex restauranger, kan ge upphov till störande buller i bostäder. Musik innehåller ofta lågfrekvent basljud. Det lågfrekventa basljudet sprider sig lätt långa sträckor i en fastighet och kan därför upplevas som störande av många. Boende som utsätts för musikbuller uppger ofta att de är störda redan vid låga ljudnivåer.Därför är Socialstyrelsens riktvärden för bedömning av musikbuller satta på en relativt låg nivå, 25 dBA i ekvivalent nivå. Detta riktvärde kan ibland vara svårt att tillämpa i de fall bakgrundsnivån är hög. Riktvärdena är avsedda att tillämpas i bostadsrum (sovrum och vardagsrum) i bostäder.restaurang clip

  • Krav på ljudisolering för serveringstid efter kl. 22
  • Restaurang, café utan musik, R’w 61 dB
  • Pub utan musik, R’w 65 dB
  • Pub, restaurang, café med musik, R’w 70 dB
  • Diskotek, och/eller livemusik, R’w 70 dB