Grannbuller


Bullermätningar | Ljudmätningar | Akustikkonsult | Ljudkonsult – Sound View

Vad ska man tåla?

Dagens svenska samhälle är det mest ljudalstrande vi någonsin levt i. Vardagslivet har blivit allt ljudligare med hjälp av ny avancerad teknik i bland annat TV- och stereoanläggningar. Våra fastigheter är inte anpassade för dagens kraftfulla högtalare och ljudisoleringen i husen är ofta dålig. Det är lyhört – och tar vi inte hänsyn så stör vi våra grannar. Grannar som ofta har stökiga fester eller spelar hög musik är typiska exempel på störningar som allmänt kallas ”grannbuller”. Grannbuller kan vara mycket påfrestande för den som är utsatt. Samtidigt kan det vara svårt för en myndighet att komma åt problemet. Miljöförvaltningen anser att problem med grannbuller i första hand ska lösas av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.services clip

Bostadsrätter

Den som äger en bostadsrätt är enligt lag (7 kap. 9 § i bostadsrättslagen) skyldig att ”bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset”, d v s man måste sköta sig. Man måste också rätta sig efter de särskilda regler som bostadsrättsföreningen har bestämt. Om det kommer in klagomål på störningar ska bostadsrättsföreningen undersöka om de är befogade. Om klagomålen stämmer uppmanas bostadsrättsinnehavaren att omedelbart sluta med störningen. Den som trots detta fortsätter att störa sina grannar kan, enligt bostadsrättslagen (7 kap. 18 §) bli uppsagd och tvingad att flytta.

Hyresrätter

Den som bor i hyresrätt måste också följa lagen. Hyresgästerna ska (enligt 12 kap. 25 § om hyra i jordabalken) se till att de inte utsätter sina grannar för oväsen eller andra störningar. Om det kommer in klagomål på en hyresgäst är det hyresvärden som ska undersöka om de är befogade. Om så är fallet ska hyresgästen uppmanas att genast upphöra med störningarna. Hyresvärden ska också underrätta stadsdelsförvaltningen om problemet. Den som trots detta fortsätter att störa sina grannar kan bli uppsagd av hyresvärden och tvingad att flytta (12 kap. 42 § jordabalken).