Samhällsbuller


SoundPLAN
 

Sänk det hälsoskadliga bullret

Idag är samhällsbuller ett omfattande problem i våra städer, på skolor och arbetsplatser. Störningar kan komma från exempelvis trafik-, järnvägs-, flyg- och industribuller. Höga bullernivåer orsakar inte enbart allvarliga hörselskador i stil med hörselnedsänkning och tinnitus. Det ökar även stressnivåer, sömnlöshet och koncentrationssvårigheter. Vi utför professionella ljudmätningar och bullerutredningar för att hitta lösningar på dina bekymmer.

Sound View grundades 2001 av Anders Nordborg, doktor i teknisk akustik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Utifrån vår gedigna erfarenhet utför vårt kompetenta arbetslag ljudmätning och bullerutredning. Våra kunder finns i hela Sverige, framförallt i Malmö, Lund, Helsingborg, Göteborg och Stockholm. Snabbt och effektivt arbete med hög kvalitet är våra ledord. Bland våra uppdragsgivare finns bostadsrättsföreningar, byggföretag, privata bolag och privatpersoner.
 

Bullermätning och bullerutredning vid nybyggnation

Vid nybyggnation av bostäder är det av yttersta vikt att de nya hemmen håller rätt bullernivå. Här är trafikbuller den brännande punkten. Är ljudnivån för hög kan det leda till kostsamma ändringar för fastighetsägaren.

Riksdagen, Boverket, Svensk Standard SIS, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen har alla rekommendationer och krav på att buller ska minimeras. På så sätt vill de garantera en bostadsmiljö som inte skadar hälsan eller påverkar de boende negativt på andra sätt. Enligt regeringsproposition 1993/94:215 bör ljudnivåerna inte överstiga 55 dBA vid fasaden, och inomhusnivåerna får inte överstiga 30 dBA.

En trafikbullerutredning ger dig nödvändig informationen för att hitta rätt tillvägagångssätt för att komma under de rekommenderade decibelnivåerna. Med avancerade instrument och datorprogram ger vi precisa resultat och rekommenderar effektiva åtgärder. Bullerkartläggningen i bilden ovan visar hur buller från en väg sprids och påverkar planerade bostäder i närheten. Bullerkartan är framtagen med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN.
 

Vi hjälper dig att minska industribuller

Industrier skapar mycket samhällsbuller, ett problem för både industriarbetare och de som bor i det närliggande området. I regel säger reglerna att utökningen av en verksamhet inte får leda till mer buller. Vi eliminerar bekymret genom en bullermätning och bullerutredning med målet att hitta källan till problemet. Boven i dramat kan vara fläktar som riktas mot närliggande bostäder eller maskiner inne i fabriken. Därefter hittar vi lösningar för att skapa en trevligare ljudmiljö. Vi vill hjälpa ditt företag växa utan att det går ut över omgivningen.

Vi genomför även mer utförliga kartläggningar av externt industribuller. Sådana är nödvändiga när du ska göra en miljötillståndsansökan.
 

Buller på byggarbetsplats

På byggarbetsplatser skiljer sig bullernivån från dag till dag och från timma till timma. För att få ett korrekt värde utför vi ljudmätningar under en längre period. Det kallas långtidsmätning eller logging. Vi har avancerad teknik till vårt förfogande och goda kontakter med både myndigheter och högskolor. Det ger oss möjlighet att sätta ihop en helhetslösning för dina eventuella bullerproblem.
 

Den hjälp du behöver

Vi finns till hands när du behöver en oberoende och kunnig ljud- eller akustikkonsult för bullermätningar, ljudmätningar och bullerutredningar. I vår helhetslösning ingår utredning, projektering, mätning, analys, beräkning, uppföljning och myndighetskontakter. Självklart arbetar vi efter nationella och internationella standarder och jämför resultaten med gällande myndighetskrav.

Att vi driver en mindre verksamhet ger oss större möjlighet till flexibilitet. Det innebär att vi kan vara snabbt på plats när du behöver våra tjänster. Som småföretagare är vi även oerhört måna om att göra våra kunder nöjda. Du är varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera vad vi kan hjälpa dig med!