Bostadsmiljö


Bullermätningar | Ljudmätningar | Akustikkonsult | Ljudkonsult – Sound View

  • Uppmätning av buller från fläktar och installationer.
  • Uppmätning av musikbuller från restauranger och diskotek.
  • Uppmätning av buller från grannar.
  • Uppmätning av buller från byggarbetsplatser.