Tjänster


Bullermätningar|Ljudmätningar|Akustikkonsult|Ljudkonsult – Sound View
Söker du/ni en akustikkonsult som kan hjälpa till med en bullermätning, ljudmätning eller bullerutredning?

Bostadsmiljö

 • Uppmätning av buller från fläktar och installationer.
 • Uppmätning av musikbuller från restauranger och diskotek.
 • Uppmätning av buller från grannar.
 • Uppmätning av buller från byggarbetsplatser.

 

Byggnadsakustik

 • Kontrollmätning av ljudisolation mellan utrymmen (luftljud och stegljud).
 • Uppmätning av efterklangstid på kontor och i skolor.
 • Uppmätning av musikbuller från restauranger och diskotek

 

Samhällsbuller

 • Uppmätning av trafikbuller.
 • Trafikbullerutredning och bullerkartläggning för nybyggnation av bostäder.
 • Uppmätning av industribullerkällor (t ex fläktbullerkällor).
 • Kartläggning av externt industribuller för miljötillståndsansökan.
 • Långtidsmätning (loggning) av buller från t ex byggarbetsplats.

 

Produktutveckling

 • Ljudeffektbestämning.
 • Ljudläckagemätning med (egenutvecklad) akustisk kamera.
 • Lokalisering av ljudkällor på bilar och höghastighetståg med (egenutvecklad) akustisk kamera.

 

Mikrofonarraymätningar

En mikrofonarray (mikrofongrupp) kallas ibland för akustisk kamera. Med hjälp av mikrofonarraymätningar är det möjligt att lokalisera och ljudeffektbestämma besvärliga ljudkällor som strålar ut ljud från farkoster och produkter som till exempel tåg, bilar, dieselmotorer, maskiner, etc. Man kan också genomföra ljudläckagemätning genom till exempel väggar eller andra konstruktioner som bör ha så hög ljudisolation som möjligt. Vi kallar oss Sound View Instruments därför att vi som pionjärer arbetat och utvecklat tekniken mikrofonarraymätningar i egen regi sedan vi grundades 2001. Vi har sedan dess hjälp många företag såväl i Sverige som utomlands, till exempel Banverket, Vägverket, Bombardier, Volvo, Scania, Deutsche Bahn, Lloyd’s Register och många andra. Vi har hjälp den Koreanska järnvägsmyndigheten med att utveckla deras nya höghastighetståg med en topphastighet på mer än 400 km/h. För mer information om mikrofonarraymätningar hänvisar vi till vår internationella hemsida soundviewinstr.com.

Vi åtar oss bullermätningar, ljudmätningar och bullerutredningar. Vi arbetar med problem inom bostadsmiljö, byggnadsakustik, samhällsbuller och produktutveckling. Vi hjälper till med utredning, projektering, mätning, analys, beräkning, myndighetskontakter, etc. Kort sagt, vi är en akustikkonsult som erbjuder en helhetslösning på era akustikproblem. Vi arbetar självklart efter nationella och internationella standarder och jämför resultaten med gällande myndighetskrav.

 • Bullermätning
 • Ljudmätning
 • Bullerutredning