Ljudrum


Bullermätningar | Ljudmätningar | Akustikkonsult | Ljudkonsult – Sound View

Tack vare samarbete med tekniska högskolor i Lund och i Stockholm har vi tillgång till ljudrum (ekofria rum, efterklangsrum) i vilka olika materials och produkters akustiska egenskaper såsom ljudisolering, absorption och ljudeffekt kan undersökas.

 

ljudrum clipljudrum clip